Aktualności

Powiat Puławski z dofinansowaniem w ramach konkursu Cyfrowy Powiat

Powiat Puławski z dofinansowaniem w ramach konkursu Cyfrowy Powiat
Data publikacji: 04 października 2022
Powiat Puławski pozyskał 337 tysięcy złotych w ramach Konkursu Grantowego "Cyfrowy Powiat". Fundusze zostaną wykorzystane na sfinansowanie wydatków określonych w trzech obszarach - Cyfryzacja Urzędów JST, Edukacja cyfrowa dla JST oraz Cyberbezpieczeństwo.

Działania w powyższych obszarach mają na celu rozwój cyfrowy i zwiększenie cyberbezpieczeństwa Powiatu Puławskiego również w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu grantowego "Cyfrowy Powiat" ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. 

Cyfrowy Powiat

Cyfrowy Powiat

Powrót
`