Aktualności

W ZS3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach powstanie wirtualna strzelnica

W ZS3 powstanie wirtualna strzelnica
Data publikacji: 04 października 2022
Powiat Puławski otrzymał dofinansowanie w wysokości 137 654,40 zł w ramach konkursu ofert Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2022”.

Konkurs miał na celu dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego wirtualnych strzelnic wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze pro obronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych RP.

Wirtualna strzelnica będzie nowoczesnym obiektem umożliwiającym prowadzenie szkolenia w postawach: leżącej, klęczącej, stojącej jednocześnie dla 4 uczestników szkolenia z wykorzystaniem różnych rodzajów broni w tym samym czasie. Na strzelnicy tego typu będzie możliwe prowadzenie strzelań zarówno w postaci statycznej, jak i dynamicznej oraz treningów w różnym stopniu zaawansowania. Do dyspozycji osób szkolonych będą bezprzewodowe, laserowe symulatory i repliki broni. Urządzenie będzie miało możliwość rozbudowy o kolejne moduły.

Obiekt znajdzie miejsce w pomieszczeniach Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach, który prowadzi Oddziały Przygotowania Wojskowego oraz Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Wartość całego zadania to 172 tys. zł.

Wirtualna strzelnica

Powrót
`