Aktualności

Dzień Edukacji Narodowej

Nagrodzeni nauczyciele
Data publikacji: 12 października 2022
Zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto oświaty i szkolnictwa, nauczycieli, wychowawców i pedagogów odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży. Z tej okazji starosta puławski Danuta Smaga wręczyła nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycielom, którzy w sposób szczególny zaangażowali się w pracę na rzecz uczniów i szkoły.

Uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów odbyło się w sali pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach. Uroczystość uświetniły występy uczennic z Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie. Z rąk starosty puławskiego Danuty Smagi, członków zarządu Ireneusza Rzepkowskiego oraz Jana Ziomki, sekretarza powiatu Waldemara Orkiszewskiego oraz przewodniczącej Komisji Edukacji Publicznej Małgorzaty Górskiej-Lenartowicz nagrody odebrali:

 • Krystyna Tomczyk ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach
 • Joanna Gielecka z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach
 • Mariola Bartoszcze ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble
 • Teodor Józefacki z Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
 • Agnieszka Matraszek z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A.J. Czartoryskiego  w Puławach
 • Magdalena Adamska z Zespołu Szkół nr 2 w Nałęczowie
 • Jarosław Ociepa z Zespołu Szkół nr 2  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach       
 • Anna Mazur z Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
 • Agnieszka Chabros z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
 • Anna Junkuszew z Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach
 • Joanna Piskorska z Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach
 • Małgorzata Wiśniecka-Ozimek z Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach
 • Adam Nogowski z Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach
 • Dorota Borkowska z Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie
 • Edyta Nowak z Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym
 • Mariusz Klimowicz z Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach
 • Beata Burecka z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A.J. Czartoryskiego   w Puławach
 • Agnieszka Kacperek z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. A.J. Czartoryskiego   w Puławach
 • Anna Cieślik z Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
 • Bożena  Pajurek z Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
 • Katarzyna Pustelnik z Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach
 • Wojciech Wiejak z Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach
 • Marcin Kantorski z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach
 • Małgorzata Cywka z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach
 • Aneta Ciesielska-Głowacka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach
 • Jolanta Pajdowska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach
 • Małgorzata Szulowska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach
 • Katarzyna Wnuczek ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble
 • Beata Ziemlewska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Franciszka z Asyżu w Kęble
 • Michał Ignasiak z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach

Nauczyciele, którzy uzyskali w roku szkolnym  2021/2022 stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego:

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

 • Katarzyna Borkowska                       
 • Patrycja Król                                          
 • Ewa Sołtys                                              
 • Wojciech Heczko
Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie
 • Dorota Borkowska
Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
 • Anna Mazur            
 • Maria Rymkiewicz
Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach
 • Ewelina Sulima      
 • Joanna Kormak
 • Krzysztof Furtak     
 • Krzysztof Ruciński
Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach
 • Justyna Woźna      
 • Justyna Wiśniewska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach
 • Aneta Ciesielska–Głowacka          
 • Angelika Olga Butryn

Nauczyciele, którzy uzyskali w roku szkolnym  2021/2022 stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

 • Małgorzata Bisek – nauczyciel I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach
 • Monika Ewa Celińska, Agnieszka Maria Gawinek, Urszula Strojek, ks. Michał Strojek – nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Puławach
 • Katarzyna Pustelnik wychowawca w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach
 • Monika Rozenkiewicz, Wojciech Wiejak - nauczyciele Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach               
 • Magdalena Karolina Kopcińska, Justyna Rokita - wychowawcy Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach               
 • Edyta Lucyna Furtak - pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. prof. Kazimierza Dąbrowskiego w Puławach

Wszystkim Państwu wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie w pracę, wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów oraz  życzliwość i serdeczność, którymi niezmiennie obdarzacie swoich wychowanków. Życzymy Państwu marzeń, które będziecie urzeczywistniać, pięknych i szalonych pomysłów, cierpliwości i wytrwałości, aby służba wychowankom i całemu środowisku zrodziła wiele dobrych owoców. 

Dzień Edukacji Narodowej

Powrót
`