Aktualności

UCHWAŁA NR 1016/2022 ZARZĄDU POWIATU PUŁAWSKIEGO w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 03 listopada 2022
Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej w 2023 roku w Powiecie Puławskim.
Powrót
`