Aktualności

Szkolenie dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Data publikacji: 14 listopada 2022
Nowy rok szkolny w oświacie zazwyczaj wiąże się z wprowadzeniem nowych przepisów prawa. Zmienionych lub nowo wprowadzonych przepisów jest bardzo wiele (36 aktów prawnych dotyczy dyrektorów szkół i placówek). Do najważniejszych zmian należą przepisy odnoszące się do awansu zawodowego, oceny pracy nauczyciela, organizacji egzaminu ósmoklasisty i maturalnego w latach 2022/2023 i 2023/2024.

Nowością jest również wprowadzenie nowego stanowiska pracy – pedagoga specjalnego, nowego przedmiotu: historia i teraźniejszość, oraz nowych zawodów szkolnictwa branżowego. W przepisach znalazły się również nowe rozwiązania związane z kształceniem uczniów z Ukrainy, kształceniem na odległość,  odpowiedzialnością uczniów za dopuszczenie się czynów karalnych.

W dniach 27- 29 października 2022 r. wszyscy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych podlegających Powiatowi Puławskiemu uczestniczyli w szkoleniu wyjazdowym w Sandomierzu, dotyczącym: „Zmiany w prawie oświatowym w sposób przydatny praktykom”.

Na szkoleniu kadra kierownicza miała okazję otrzymać wyczerpujące informacje na temat wprowadzanych zmian w prawie oświatowym. Była też okazja do rozmów o funkcjonowaniu zgoła odmiennych placówek, działających w powiecie puławskim. W okresie promowania „edukacji włączającej” bardzo wartościowa była wymiana uwag i doświadczeń pomiędzy dyrektorami ogólnodostępnych szkół, które już teraz kształcą osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Równie interesujące było wystąpienie dyrektora poradni dotyczące orzecznictwa i wydawanych przez poradnię zaleceń dotyczących uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do realizacji w systemie szkolnym.

Ocena szkolenia w oczach uczestników:

·         „Te wszystkie rozmowy miały swoją wartość dodaną, a był nią nieformalny charakter  spotkania i możliwość otwartego przedstawienia swoich potrzeb, spostrzeżeń  czy oczekiwań dotyczących np. profesora oświaty”

·         „Szkolenie i warsztaty bardzo efektywne, odpowiadające na wiele nurtujących nas, kadrę kierowniczą, pytań, problemów, zagadnień dotyczących codziennej pracy w placówce oświatowej. Kompetentni, otwarci prowadzący.”

·         „Przyjazna, pozytywna atmosfera i czarujące architektonicznie i kulturowo miasto, sprzyjające integracji i wymianie doświadczeń zawodowych.”

·         „Mile i owocnie spędzony czas. Bardzo dziękuję jeszcze raz za ten wspólny czas”

·         „Doskonały pomysł na tego typu szkolenie w terenie poza miejscem pracy.”

dsgh

sdfg

bfhgfdg

Powrót
`