Aktualności

Szkolenie samorządów

Szkolenie samorządów
Data publikacji: 14 listopada 2022
Dobry samorząd uczniowski to taki, w którym jak największa grupa uczniów i uczennic czuje, że ma lub może mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole.
W dniach 27-28.10.2022 r. przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wszystkich szkół powiatowych po dłuższej przewie spowodowanej pandemią brali udział w warsztatach „Rola i zadania samorządu uczniowskiego” zorganizowanych przez Panią Małgorzatę Noskowską - Kierownika Wydziału Edukacji. Warsztaty poprowadzili trenerzy Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. Współorganizatorem spotkania było Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach.

Uczniowie i ich opiekunowie mieli możliwość poznania aspektów prawnych działalności samorządu uczniowskiego, poznać sposoby wzmacniania samorządności uczniowskiej oraz standardy dobrego Samorządu. Warsztaty  wypełnione były ciekawymi zadaniami: rysowaniem portretów uczestników, tworzeniem herbów swoich samorządów. Samorządy poszczególnych szkół analizowali swoje mocne i słabe strony, określając cele i zadania. Był tez czas na rozmowy o sobie i swojej szkole, o tym, jakie cechy powinien mieć dobry opiekun, a jakie samorząd.  Uczestnicy mieli także możliwość rozwiązania quizu ze znajomości prawa z zakresu funkcjonowania samorządu oraz uczestnictwa w warsztatach na temat budowania właściwej współpracy („budowania mostów”).

Ocena warsztatów w oczach uczestników:

·         „Młodzież wróciła z nich z ciekawymi pomysłami na działania w szkole i cała społeczność uczniowska chętnie zaangażuje się w nie.”

·         „Warsztaty w całości trwały 10 godzin; mamy nadzieję, że będą owocne. Do tego otrzymaliśmy sporą porcję materiałów do pracy, w wersji papierowej.”

·         „Gorąca kawa i herbatka, pyszne ciasta i bardzo smaczny obiad zaserwowany przez bursę RCKU umiliły warsztaty”

·         „Wartością dodaną na pewno było poznanie innych uczniów i opiekunów. W przyszłości będzie łatwiej nawiązać współpracę i stworzyć coś wartościowego- wspólnie z uczniami i dla uczniów.”

·         „Szkolenie dało nam okazję na lepsze poznanie, rozmowę o naszych oczekiwaniach, wspólne planowanie pracy, dyskusję. Integracja międzyszkolna otworzyła okno do współdziałania. Podstawy prawne, które były przekazane w bardzo przystępny, jasny sposób, omówione na przykładach i skonfrontowane z rzeczywistością, odpowiedziały na wiele trudnych  pytań. Prowadzący z pasją, zaangażowaniem, wiedzą, chętni do współpracy, otwarci na wszelkie pytania, pomocni w szukaniu alternatyw i rozwiązań. Zadania oraz forma zajęć nie pozwalały na nudę. Ciągłe działanie oraz angażowanie uczestników sprzyjały dobrej atmosferze i efektywniejszemu przyswajaniu przekazywanej nam wiedzy. Mam poczucie, że szkolenie dmuchnęło w skrzydła naszej motywacji.  Dziękuję :)”

xdfghb

hdgfd

rtehyuy

 ewr

Powrót
`