Aktualności

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 30 listopada 2022
Uchwała Nr 1044/2022 Zarządu Powiatu Puławskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej w 2023 roku w Powiecie Puławskim.
Powrót
`