Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów

Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów - dofinansowano z RFRD
Data publikacji: 13 grudnia 2022
Blisko 5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspomoże realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L od km 0+030 do km 0+410 i od km 1+630 do km 4+160”.

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L od km 0+030 do km 0+410 i od km 1+630 do km 4+160

 

DOFINANSOWANIE  4 486 102,51 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ  8 867 567,72 zł 

 

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu puławskiego.
 
Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2537L Kurów-Kaleń Markuszów na odcinku od km 0+030 do km 0+410 w miejscowości Kurów i od km 1+630 do km 4+160 w miejscowości Łany o łącznej długości 2910 mb.
W ramach zadania zaplanowano budowę kanału technologicznego oraz przebudowę mostu na rzece Kurówka w km 3+729.
 
Wykonawca zadania: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
Termin wykonania: 15.10.2023 r.
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L Kurów - Kaleń - Markuszów

Powrót
`