Aktualności

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) na terenie województwa lubelskiego

Państwowy fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Data publikacji: 13 grudnia 2022
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utworzył ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”, których głównym zakresem działań jest świadczenie kompleksowych usług informacyjnych i doradczych dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usług eksperckich mających na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące.

Centra informacyjno-doradcze działają przy Wojewódzkich oddziałach PFRON
i udzielają informacji o:

 • programach realizowanych przez PFRON,
 • projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemach orzecznictwa zarówno dla celów rentowych i poza rentowych,
 • możliwościach uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego,
 • zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny, w sprzęt rehabilitacyjny oraz w środki pomocnicze,
 • sprawach dotyczących sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych i organizatorów tych turnusów,
 • likwidacji barier funkcjonalnych - architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się,
 • możliwym wsparciu działalności gospodarczej podejmowanej lub prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnością,
 • rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością,
 • ulgach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących przepisów,
 • ustawowym wsparciu pracodawców osób z niepełnosprawnością,
 • instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Centra informacyjno-doradcze mają również na celu podejmowanie działań związanych z pomocą osobie z niepełnosprawnością, poprzez kontakt z właściwą instytucją według kompetencji, w tym wsparcie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów, pomoc w umówieniu wizyty we właściwej jednostce czy instytucji, weryfikacja sposobu załatwienia sprawy na rzecz danej osoby.

Ponadto w ramach działającego Centrum osoba z niepełnosprawnością może zostać skierowana do specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją oraz Ośrodka Wsparcia i Testów z którymi CIDON współpracuje.

W zakresie działania CIDON jest także informowanie pracodawców o możliwości skorzystania ze wsparcia zespołu Informacyjno-Doradczego przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, skupiającym ekspertów z medycyny, psychologii, biomechaniki, akustyki, oświetlenia, architektury i innych w dostosowaniu środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pracodawcy mogą również skorzystać ze wsparcia w projektowaniu i dostosowywaniu stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej. Centra informacyjno-doradcze udostępniają także pracodawcom bazy sieci Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych wspierających przedsiębiorców i instytucje w dostosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dla mieszkańców województwa lubelskiego istnieje możliwość kontaktu z CIDON przy Oddziale Lubelskim przy ul. Kunickiego 59 w Lublinie,
a także pod numerem telefonu 81 466 76 02 oraz poprzez formularz kontaktowy pod linkiem
https://cidon.pfron.org.pl/formularz-zgloszeniowy/ i adresem e-mail: cidon@pfron.org.pl

 

Ośrodki Wsparcia i Testów w ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” na terenie województwa lubelskiego

Powstałe Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób
z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące. Do tego celu powstały Ośrodki Wsparcia i Testów (OWiT), których zadaniem jest prezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w takich obszarach jak: komunikowanie się, dostęp do informacji, nauka, praca, rozwijanie hobby, zwiększenie aktywności życiowej, samodzielności i zaradności osobistej oraz dbałości o zdrowie.

Ośrodki Wsparcia i Testów świadczą porady osobom z niepełnosprawnością, a także członkom ich rodzin (opiekunom) w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb technologii asystujących i ich prezentacji. Zajmują się prowadzeniem wstępnego instruktażu oraz wskazywaniem potencjału wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym oraz oferują pomoc w wyszukiwaniu stosownych szkoleń w tym zakresie. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość bezpłatnego przetestowania oraz wypożyczenia urządzeń i programów dedykowanych do konkretnego rodzaju niepełnosprawności.

Na terenie województwa lubelskiego powstały dwa Ośrodki Wsparcia i Testów jeden w Świdniku drugi w Łęcznej.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Świdniku działa przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Świdniku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Henryka Sienkiewicza przy ul. Norwida 4
w Świdniku.

Kontakt z Ośrodkiem Wsparcia i Testów w Świdniku możliwy jest od poniedziałku do czwartku od godziny 7:00 do 17:00 w piątek od godziny 7:00 do 16:00, telefon kontaktowy 535 783 598, adres email: owit.swidnik@sosw.eu, adres strony:

https://owit.sosw.eu, Facebook: https://www.facebook.com/owitswidnik

Ośrodek Wsparcia i Testów w Łęcznej działa przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Podgłębokiem i mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przy ulicy Staszica 9. W Ośrodku osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji zatrudnionych specjalistów - surdopedagoga, psychologa, doradcy zawodowego, neurologopedy, oligofrenopedagoga.

Kontakt z Ośrodkiem Wsparcia i Testów w Łęcznej możliwy jest od poniedziałku do środy oraz piątki od godziny 7:00 do 15:00, a także we wtorki i czwartki od godziny 9:00 do 17:00, telefon kontaktowy 576 555 799, adres strony: https://owit.powiatleczynski.pl, adres email: owit@powiatleczynski.pl

Ikona docxOgłoszenie CIDON, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [58.15 KB]

Ikona docxOgłoszenie OWiT, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [77.57 KB]

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" U
Powrót
`