Aktualności

XLIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 19 grudnia 2022
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1526) zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 21 grudnia 2022r. na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, Sala Pompejańska.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLIII sesji Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2022 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 21 listopada 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie obchodów 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/310/2022 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Janusz Wawerski

Sesja rady powiatu

Powrót
`