Aktualności

Przypominamy o odśnieżaniu chodników, dachów i usuwaniu nawisów lodowych

Przypominamy o odśnieżaniu chodników, dachów i usuwaniu nawisów lodowych
Data publikacji: 20 grudnia 2022
Przypominamy o konieczności odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania lodowych sopli. Zgodnie z prawem budowlanym i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązki te spoczywają na właścicielach, administratorach i zarządcach terenów oraz budynków.

Śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury, z którymi to zjawiskami spotkamy się w najbliższych dniach. Śnieg, jak również zwisające sople mogą stanowić także zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów poruszających się po drogach osiedlowych. Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki również mają duży wpływ na bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Oprócz obrażeń ciała na skutek upadku, omijanie zaśnieżonego miejsca lub poślizg na chodniku może się skończyć nagłym wtargnięciem pieszego na jezdnię.

Właściciel nieruchomości jest odpowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania. Obowiązek ośnieżania chodnika wynika z ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach. Art.5 ust. 1 pkt 4 ustawy zobowiązuje właścicieli nieruchomości wprost do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciele nieruchomości muszą również odśnieżyć i zlikwidować lód z bram, a także usunąć sople i zwały śniegu, jak i nawisy z dachów budynków i zabudowań gospodarczych tak, by zapewnić bezpieczeństwo.

Powrót
`