Aktualności

Otwarty konkurs ofert oraz nabór członków komisji konkursowej - Sport 2023

Piłkarze
Data publikacji: 20 grudnia 2022
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz nabór na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2023 na terenie Powiatu Puławskiego w ww. zakresie. Szczegółowe informacje są dostępne w załączonej dokumentacji konkursowej.
Powrót
`