Aktualności

Budżet powiatu na rok 2023 przyjęty!

Starosta z prezydium rady powiatu
Data publikacji: 22 grudnia 2022
Podczas wczorajszej sesji Rada Powiatu Puławskiego przyjęła budżet na rok 2023. Dochody ogółem zaplanowano na poziomie blisko 187 mln zł, natomiast wydatki budżetu powiatu określone zostały w wysokości ponad 202 mln zł. - To ambitny budżet na trudne czasy. Podeszliśmy do niego z nadzieją i zadaniowo, o czym świadczyć mogą planowane wydatki inwestycyjne, które w przyszłym roku przekroczą 59 mln zł, co stanowi niemal 30 procent wydatków budżetu ogółem. Daje to rekordowy udział tych wydatków w porównaniu z latami poprzednimi - powiedziała starosta puławski Danuta Smaga przedstawiając projekt budżetu radnym.
Najważniejsze zaplanowane inwestycje w nadchodzącym roku to m.in.:
  • Przebudowa dróg powiatowych: Kolonia Góra  Puławska - Janowice (19 809 541 zł), Kurów - Wąwolnica (7 024 000 zł), Kurów - Kaleń - Markuszów (8 941 706 zł).
  • Rewitalizacja obszaru miejskiego przy ul. Polnej 18 w Puławach wraz z budową infrastruktury sportowej za kwotę 4 749 996 zł.
  • Budowa strażnicy dla PSP w Puławach, będące zadaniem wieloletnim, które realizowane będzie w latach 2022-2025 o wartości 34 740 000 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 12 760 000 zł. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i SOP w latach 2022 – 2025”.
  • Kompleksowa odnowa wraz ze zwiększeniem efektywności społecznej SOSW w Kęble za kwotę 1 291 085 zł.
  • Zaplanowano środki w wysokości 280 300 zł na opracowanie i aktualizacje kosztorysów i dokumentacji dróg  nr 2203L, 2517L, 2521L, 1514L. Opracowanie dokumentacji jest niezbędnym dokumentem przy składaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji, między innymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg czy też Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
 
Starosta Danuta Smaga przedstawia założenia budżetu powiatu
Przewodniczący Janusz Wawerski otwiera sesję rady powiatu
Sesja rady powiatu
Życzenia przed podzieleniem się opłakiem
Powrót
`