Aktualności

Zaproszenie do udziału w projekcie grantowym „LUBELSKA AKADEMIA EDUKACJI CYFROWEJ – 2. EDYCJA”

„LUBELSKA AKADEMIA EDUKACJI CYFROWEJ – 2. EDYCJA”
Data publikacji: 29 grudnia 2022
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli - placówka akredytowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu grantowego „LUBELSKA AKADEMIA EDUKACJI CYFROWEJ – 2. EDYCJA” W RAMACH PROJEKTU „LEKCJA:ENTER” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół z województwa lubelskiego do udziału w projekcie edukacji cyfrowej, którego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.
W projekcie mogą uczestniczyć nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych, informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkolenia podzielone są na dwa poziomy: podstawowy i zaawansowany.
 
Podczas bezpłatnych szkoleń online, prowadzonych przez doświadczoną kadrę konsultantów oraz doradców metodycznych Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, uczestnicy:
·        nauczą się tworzyć e-zasoby na potrzeby zajęć,
·        poznają narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej,
·        otrzymają dostęp do materiałów na platformie „Lekcja:Enter”,
·        pozyskają możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
·        otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.
 
Szkołę do projektu zgłasza dyrektor. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej grantu: https://lekcjaenter.lscdn.pl.
Osoba do kontaktu - Pani Małgorzata Kołodyńska: 
mkolodynska@lscdn.pl, tel. 601 388 391.
 
Powrót
`