Aktualności

Konsultacje projektu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

LOGO PCPR
Data publikacji: 03 stycznia 2023
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach przekazuje do konsultacji społecznych projekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2023-2030. Ewentualne propozycje zmian prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do 13 stycznia 2023 r.
Powrót
`