Aktualności

Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół nr 3

Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół nr 3
Data publikacji: 09 stycznia 2023
Zakończono prace remontowo-adaptacyjne dotyczące realizacji zadania „Strzelnica w powiecie 2022”, w ramach którego w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Puławach utworzona została wirtualna strzelnica. Po zakończeniu obecnie trwających prac przygotowawczo-proceduralnych strzelnica zostanie udostępniona do użytkowania od 1 lutego br.

Z wirtualnej strzelnicy korzystać będą mogli:

  • uczniowie szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, w wymiarze do 130 godzin miesięcznie według harmonogramu uzgodnionego z zainteresowanymi szkołami oraz na podstawie zawartych ze szkołami porozumień;
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa, w wymiarze do 30 godzin miesięcznie według harmonogramu uzgodnionego z zainteresowanymi podmiotami oraz na podstawie zawartych z nimi porozumień.

Całkowita wartość zadania wyniosła 171 980,00 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa Obrony Narodowej to kwota 137 584,00 zł.

Tablica informująca o dofinansowaniu

Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół nr 3

Powrót
`