Aktualności

Poszukujemy geologa powiatowego

Starostwo Powiatowe w Puławach Geolog Powiatowy
Data publikacji: 09 stycznia 2023
Starostwo Powiatowe w Puławach ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze geologa powiatowego w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Wymagane dokumenty aplikacyjne, opisane w ogłoszeniu konkursowym w BIP (link w rozwinięciu artykułu), należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach w Kancelarii Ogólnej lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze geologa powiatowego w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa”, do godz. 15:00 w dniu 20 stycznia 2023 r.
Powrót
`