Aktualności

Windą do Nieba pokonują bariery transportowe. Nowe inwestycje i zakupy sióstr Benedyktynek

poświęcenie windy
Data publikacji: 12 stycznia 2023
Wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Puławach, prowadzonego przez siostry Benedyktynki, już mogą korzystać z nowoczesnej windy oraz nowiutkiego busa. W uroczystości poświęcenia i oddania do użytku inwestycji i auta uczestniczyła starosta puławski Danuta Smaga, która podziękowała Benedyktynkom za wielkie serce i realizowane zadania.
Inwestycje  zatytułowane "Windą do Nieba" oraz "Pokonujemy bariery transportowe..." zostały dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Powiatem Puławskim, który jest organem oceniającym, występującym i wdrażającym dotacje z PFRON. Wysokość dotacji wyniosła odpowiednio 150 i 120 tys. zł.
 
Serdecznie gratulujemy dyrektor Ośrodka S. Anuaricie Ewie Tutce, siostrom Benedyktynkom oraz pracownikom placówki znakomicie zrealizowanego projektu i pięknie przygotowanej razem z podopiecznymi uroczystości oddania do użytku windy i auta. Dziękujemy również za poświęcenie i pomoc niepełnosprawnym dzieciom.

Windą do Nieba pokonują bariery transportowe. Nowe inwestycje sióstr Benedyktynek

Powrót
`