Aktualności

Informacja Dyrektora SP ZOZ w Puławach w sprawie przeniesienia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej do budynku szpitala

Szpital Specjalistyczny w Puławach
Data publikacji: 17 stycznia 2023
Dyrektor SP ZOZ w Puławach informuję, że z dniem 17 stycznia 2023 roku, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna będzie znajdować się w budynku Szpitala Specjalistycznego ul. Bema 1, Pawilon A, niski parter (wejście z tyłu budynku).

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Szpitalu Specjalistycznym ul. Bema 1. Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (iniekcje i zabiegi zlecone przez lekarza, realizowane w POZ). Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy - tel. 81 45 -02- 510, świadczenia lekarza w warunkach domowych (wyjazdowe) - 661-363-999.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ nie mają zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą.

Placówka NiŚOZ przyjmuje:

  • od poniedziałku do piątku, w godzinach 18.00 – 8.00 rano kolejnego dnia,
  • w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.

W zależności od stanu zdrowia, konsultacja może mieć formę:

  • wizyty stacjonarnej w gabinecie NiŚOZ,
  • teleporady,
  • lub wizyty medyka w domu chorego.

W nocy, w weekendy i święta, czyli poza godzinami pracy poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, możesz skorzystać również z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK). TPK to odpowiednik nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tyle że przez telefon.

Wystarczy, że zadzwonisz pod bezpłatny numer 800 137 200 lub wypełnisz formularz online.

Z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu skorzystasz:

  • od poniedziałku do piątku, w godzinach 18.00 – 8.00 rano kolejnego dnia
  • w soboty, niedziele i święta przez całą dobę.
Powrót
`