Aktualności

Ranking Perspektyw 2023

Logo Perspektywy 2023
Data publikacji: 17 stycznia 2023
Jubileuszowo już, bo po raz 25. miesięcznik edukacyjny "Perspektywy" opublikował ogólnopolski ranking liceów i techników. Od początku i dziś nadal ranking ten pozostaje najważniejszym edukacyjnym punktem odniesienia w kraju. Każdego roku absolwenci szkół podstawowych stając przed wyborem swojej dalszej drogi edukacyjnej wybierają szkoły, które zapewnią im wysoki poziom nauczania umożliwiający zdanie egzaminów maturalnych z jak najlepszym wynikiem, dostanie się na wymarzoną uczelnię wyższą oraz odniesienie sukcesów na drodze zawodowej. Opublikowany Ranking Techników i Liceów Ogólnokształcących Perspektywy 2023, może pomóc w podjęciu decyzji.

Miło nam poinformować, że szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski zajęły wysokie lokaty w Ogólnopolskim Rankingu Perspektywy 2023. W kategorii technika: Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Puławach zajęło 68 miejsce w Polsce wśród techników oraz 5 miejsce w województwie lubelskim uzyskując TYTUŁ „ZŁOTEJ SZKOŁY 2023". TYTUŁ „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2023" otrzymał Zespół Szkół nr 3 im. Marii  Dąbrowskiej w Puławach uzyskując 18 miejsce w województwie lubelskim oraz drugi rok z rzędu Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym plasując się na 25 miejscu w województwie. TYTUŁ „BRĄZOWEJ SZKOŁY 2023" zdobyło też I LO im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach zajmując 23 miejsce w województwie lubelskim. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników. Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce. W zestawieniach zaprezentowane zostały jedynie te szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, oceniano za pomocą czterech (technika) lub trzech (licea) kryteriów. Są to:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach (uwzględnione zostały wyniki 45 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, z części pisemnej egzaminu zawodowego lub/i były finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2021/2022 oraz 17 międzynarodowych olimpiad, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół średnich)
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (wskaźnik matury obowiązkowej został pomnożony przez współczynnik przystępowalności)
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych)
  • wyniki egzaminu zawodowego (liczba uzyskanych przez uczniów szkoły tytułów zawodowych w stosunku do liczby absolwentów)

W Rankingu Liceów i Techników źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. Dokładne wyniki Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2023 i Rankingu Techników 2023 oraz rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2023, Rankingu Maturalnego Techników 2023 można znaleźć na stronie:

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym szkołom!

logo

 

Powrót
`