Aktualności

Konferencja dot. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Tuby
Data publikacji: 06 lutego 2023
Starostwo Powiatowe w Puławach we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski zapraszają przedstawicieli samorządów, szkół, instytucji działających na terenie powiatu puławskiego do wzięcia udziału w konferencji z zakresu realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Konferencja odbędzie się 15 lutego 2023 r. w godzinach 10:30-12:30 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, 24-100 Puławy. Spotkanie poprowadzą eksperci z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach konferencji odbędą się trzy panele: 
  1. Dostępność architektoniczna,
  2. Dostępność informacyjno-komunikacyjna,
  3. Skarga na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
Zapraszamy do udziału osoby zainteresowane tematyką zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Powrót
`