Aktualności

Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Puławach

Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Puławach
Data publikacji: 08 lutego 2023
8 lutego br. odbyła się odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Puławach z udziałem starosty puławskiego oraz burmistrzów i wójtów, podczas której przedstawiono ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu puławskiego oraz zaprezentowano wybrane elementy służby pionu prewencji i ruchu drogowego za 2022 rok.
Podziękowania policjantom złożyli zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie w zakresie nadzoru nad służbą prewencyjną podinspektor Olgierd Oleksiak oraz starosta puławski Danuta Smaga. Komendant powiatowy Policji w Puławach młodszy inspektor Rafał Skoczylas oraz jego zastępca młodszy inspektor Marcin Kotulski przedstawili poziom realizacji zadań, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu puławskiego.
 
Ponadto poruszono temat kampanii edukacyjno-informacyjnej "Bądź widoczny - bądź bezpieczny", której głównym celem jest promowanie idei zwiększenia widoczności pieszych uczestników ruchu drogowego poprzez noszenie odblasków. Projekt jest częścią szerzej zaplanowanej akcji obejmującej m.in. organizację intencyjnego biegu i marszu, plakaty informacyjne, informacje medialne oraz spotkania w szkołach. W ramach realizacji zamierzenia puławscy policjanci otrzymali z rąk starosty Danuty Smagi pakiety z elementami odblaskowymi, które będą przekazywane pieszym i innym uczestnikom ruchu drogowego przez stróżów prawa podczas prowadzonych przez nich kontroli.

Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Puławach

Powrót
`