Aktualności

GEOPORTAL w trybie chronionym - spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jst

GEOPORTAL - szkolenie, tryb chroniony
Data publikacji: 21 lutego 2023
W miniony piątek w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego omówione zostały zasady udostępniania oraz dostępu do danych ewidencji gruntów i budynków przy pomocy platformy GEOPORTAL w trybie chronionym, dostępnym dla organów administracji, w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.

Spotkanie skierowane do przedstawicieli samorządów z terenu powiatu puławskiego otworzyła starosta Danuta Smaga, z kolei część merytoryczną poprowadził Mariusz Kasprzak - geodeta powiatowy, kierownik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Puławach.

Udostępniona usługa pozwala użytkownikom na bezpośredni i szybki dostęp drogą elektroniczną do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, gdzie dane aktualizowane są na bieżąco.

GEOPORTAL - szkolenie, tryb chroniony

GEOPORTAL - szkolenie, tryb chroniony

GEOPORTAL - szkolenie, tryb chroniony

Powrót
`