Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514L od km 10+850 do km 15+645 oraz od km 17+279 do km 18+603

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data publikacji: 07 marca 2023

 Przebudowa drogi powiatowej nr 1514L od km 10+850 do km 15+645 oraz od km 17+279  do km 18+603  w ramach opcji typu “Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem "Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". 

bfssdfb 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1514L od km 10+850 do km 15+645 oraz od km 17+279 do km 18+603” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem,  ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji jest  poprawa dostępności mieszkańców miejscowości położonych przy drodze powiatowej nr 1514L do głównych ośrodków rozwoju tj. Puław, Lublina, Radomia i Warszawy jak i innych użytkowników dróg do obiektów zlokalizowanych przy drodze objętej operacją, poprzez podwyższenie parametrów technicznych drogi powiatowej na odcinku o długości 6,119 km. W wyniku operacji nastąpi poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu puławskiego.

Realizacja operacji prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

W wyniku realizacji operacji zostaną przebudowane dwa odcinki drogi powiatowej nr 1514L o łącznej długości – 6,119 km.

Okres realizacji operacji: lata 2022-2023.

Powrót
`