Aktualności

XXIII edycja konkursu „Sposób na Sukces”

XXIII edycja konkursu „Sposób na Sukces”
Data publikacji: 15 marca 2023
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Głównym celem ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" jest promocja:

1) przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i w miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców;

2) innowacyjnych rozwiązań sprzyjających podnoszeniu jakości życia na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, będących przykładami tworzenia i wdrażania „innowacji”;

3) działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, w tym przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz: ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii;

4) włączenia społecznego i zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich i miastach do dwudziestu tysięcy mieszkańców, ze szczególnym wsparciem zatrudniania osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy (np. osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych, emerytów);

5) przedsięwzięć* efektywnie zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów pomocowych.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 15 kwietnia 2023 roku. Uruchomienie i zrealizowanie przedsięwzięcia zgłaszanego do konkursu powinno się mieścić w okresie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2023 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Organizacyjnego w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, tel. 22 125 62 01, 22 125 62 02

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie htthttps://cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukcesps://cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Powrót
`