Aktualności

XLVI sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 23 marca 2023
Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 29 marca 2023 r. o godzinie 14:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, Sala Pompejańska.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLV sesji Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2023 r.
 7. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 13 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r.
 8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres styczeń - grudzień 2022 r. oraz planu inwestycyjnego na lata 2022-2025 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2023-2030”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Puławskim na lata 2023-2030”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2023 r. dla Powiatu Puławskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia przez Powiat Puławski do Ministra Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027 Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

  

Janusz Wawerski
Przewodniczący Rady
Powiatu Puławskiego
 

 

Powrót
`