Aktualności

Stanowisko Zarządu Powiatu Puławskiego

Stanowisko ZPP
Data publikacji: 31 marca 2023
W obliczu nieprawdziwych informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej dot. realizacji wieży wolnostojącej wraz z instalacją radiotelekomunikacyjną BT14582 Puławy Mokradki na działce nr ewid.: 1313 przedstawiamy stanowisko Zarządu Powiatu Puławskiego w przedmiotowej sprawie.

Stanowisko ZPP

Stanowisko ZPP

Stanowisko ZPP

Powrót
`