Aktualności

Podpisanie porozumienia o partnerstwie dot. projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”

Podpisanie porozumienia o partnerstwie dot. projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”
Data publikacji: 04 kwietnia 2023
Wczoraj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się podpisanie porozumienia o partnerstwie dot. projektu „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – zadania wpisanego na listę operacji o znaczeniu strategicznym w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Działania w ramach planowanego przedsięwzięcia obejmują pokrycie cyfrową ewidencją gruntów i budynków 100 % terenu województwa lubelskiego, opracowanie baz BDOT500, GESUT i EMUiA. Ponadto przewiduje się uruchomienie nowych e-usług oraz zakup sprzętu i oprogramowania. 

W ramach drugiej edycji projektu udział weźmie 19 powiatów oraz 3 miasta z województwa lubelskiego – Lublin, Biała Podlaska oraz Chełm. Rolę lidera, podobnie jak w poprzedniej edycji będzie pełnić Powiat Lubelski, który będzie koordynował działania wszystkich partnerów. 

Wartość projektu wynosi ponad 133 mln zł, z czego 113 mln zł to środki pochodzące z Funduszy Unijnych. Przewiduje się, że realizacja projektu potrwa od 2023 do 2027 roku.

Podpisanie porozumienie e-Geodezja II

Podpisanie porozumienie e-Geodezja II

Podpisanie porozumienie e-Geodezja II

Powrót
`