Aktualności

Informacja Wydziału Geodezji ws. konwersji baz BDOT500 i GESUT

Informacja Wydziału Geodezji ws. konwersji baz BDOT500 i GESUT
Data publikacji: 05 kwietnia 2023
Bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) prowadzone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Puławach na obszarze całego powiatu zostały przekonwertowane i dostosowane do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2021.1385) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374). Konwersja baz została wykonana dniach 23-24.02.2023 r.

Konwersja baz BDOT500 i GESUT

Konwersja baz BDOT500 i GESUT

Powrót
`