Aktualności

Wizyta przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 18 w Puławach

Wizyta przedszkolaków Miejskiego Przedszkola nr 18 w Puławach
Data publikacji: 19 kwietnia 2023
Dziś Starostwo Powiatowe w Puławach odwiedziły przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 18 w Puławach w ramach Programu Preorientacji Zawodowej. Grupa "Sówek" pod okiem starosty Danuty Smagi zapoznała się z zasadami pracy urzędu, jego strukturą organizacyjną i rodzajami załatwianych spraw.
Preorientacja zawodowa to ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym do środowiska pracy. Przedszkolaki oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej miały możliwość bezpośredniego spotkania się z pracującymi w starostwie urzędnikami, zgłębiając funkcjonowanie poszczególnych komórek starostwa powiatowego. Na spotkaniu poruszono również temat kampanii edukacyjno-informacyjnej "Bądź widoczny - bądź bezpieczny", podkreślając ogromne znaczenie noszenia odblasków. Dziękujemy za wizytę.

Wizyta przedszkolaków Miejskiego Przedszkola nr 18 w Puławach

Powrót
`