Aktualności

160. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

160. Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego
Data publikacji: 21 kwietnia 2023
W tym roku przypada okrągła 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Z tej okazji starosta puławski Danuta Smaga oraz wiceprzewodniczący rady powiatu Michał Godliński złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą powstańcom styczniowym w Zespole Rezydencyjnym Książąt Czartoryskich w Puławach. Hołd bohaterom oddali również poseł na sejm prof. Krzysztof Szulowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Puławy Paweł Matras, dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, dyrektor Muzeum Czartoryskich w Puławach Honorata Mielniczenko i Zbigniew Kiełb z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Puławy oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Historii Instytutu Historii UMCS.

Powstanie styczniowe było największym zrywem niepodległościowym XIX wieku. 22 stycznia 1863 r. w Warszawie ukonstytuował się Rząd Narodowy, który wezwał naród Polski, Litwy i Rusi do walki przeciw carskiemu zaborcy. Nierówna walka z rosyjskim imperium trwała do wiosny 1865 r. Cena za marzenia o niepodległej Polsce była ogromna – po stłumieniu powstania Polaków dotknęły liczne represje, m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje i wszechobecna rusyfikacja. Władze carskie większość jego uczestników ukarały śmiercią bądź zesłali w głąb Rosji. Pamięć o Powstaniu Styczniowym była elementem jednoczącym Polaków we wszystkich zaborach, a po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku weterani styczniowego zrywu otrzymali prawo do noszenia mundurów Wojska Polskiego, Sejm nadał im stopnie i prawa oficerskie oraz stałe dożywotnie pensje. Weteranów zapraszano jako gości honorowych na wszystkie uroczystości państwowe, odwiedzali szkoły, harcerskie zloty. Byli pokoleniem, które przekazywało tradycję powstańczą.

 

160.Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

Powrót
`