Aktualności

XLVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

Obrady
Data publikacji: 26 kwietnia 2023
Dziś o godz. 14:00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędzie się XLVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego.
Porządek obrad:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLVI sesji Rady Powiatu w dniu 29 marca 2023 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 20 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi.
 7. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Puławskim.
 8. Ochrona konsumentów na terenie Powiatu Puławskiego – informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Puławach do Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego
Janusz Wawerski
 Obrady
Powrót
`