Aktualności

Konferencja edukacyjna „Być na czasie - czas na TIK!”

 Konferencja edukacyjna „Być na czasie - czas na TIK!”
Data publikacji: 09 maja 2023
W nowo otwartym budynku Mediateki odbyła się konferencja dla nauczycieli szkół powiatu puławskiego zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Henryka Sienkiewicza przy współpracy z Miejską Biblioteką w Puławach oraz POK „Dom Chemika”. W konferencji wzięli udział: starosta puławski Danuta Smaga, kierownik wydziału edukacji puławskiego starostwa Małgorzata Noskowska, władze miasta, zastępca dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jacek Misiuk, dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty. Konferencja została objęta m.in. patronatem starosty puławskiego.
Podczas konferencji prelegenci podzielili się swoją wiedzą oraz wymienili doświadczeniami. Celem  konferencji było podniesienie praktycznych kompetencji pracowników sektora oświaty w zakresie celowej implementacji narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji, podniesienie praktycznych kompetencji w zakresie najnowszych kierunków w psychologii i coachingu w edukacji, promowanie korzyści płynących z uczestnictwa w projektach edukacyjnych w oparciu o fundusze krajowe i międzynarodowe, a w szczególności w programach ERASMUS+ i eTwinning, zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności lokalnych jednostek oświatowych poprzez zapoznanie się z konkretnymi rozwiązaniami edukacyjnymi z użyciem TIK, jak również wskazówkami dotyczącymi wnioskowania i partycypacji w projektach, włączenie nowoczesnych zasobów Mediateki do lokalnej oferty edukacyjnej placówek, inicjowanie zmian na rzecz środowiska lokalnego poprzez prezentację dotychczasowych projektów szkół powiatu puławskiego będących ich beneficjentami.
 

Konferencja edukacyjna „Być na czasie - czas na TIK!”

Powrót
`