Aktualności

PRZYSTANEK TALENTOWO 2023

WIOSENNE KONFRONTACJE TEATRALNO – MUZYCZNE
Data publikacji: 12 maja 2023
V Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną czyli WIOSENNE KONFRONTACJE TEATRALNO – MUZYCZNE „PRZYSTANEK TALENTOWO” to wydarzenie organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble, przy współpracy Nałęczowskiego Ośrodka Kultury oraz Stowarzyszenia „Szansa”.

Przegląd skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną z województwa lubelskiego (specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, szkoły specjalne, bursy, internaty, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy pomocy społecznej itp.).

Wydarzenie odbędzie się 31 maja 2023 r. o godzinie 9.30 w  Nałęczowskim Ośrodku Kultury.

„PRZYSTANEK TALENTOWO” daje możliwość prezentacji artystycznego dorobku amatorskim zespołom teatralnym, tanecznym oraz wokalistom. Jury wyłoni laureatów w dwóch kategoriach :

·         zespoły teatralno - muzyczne,

·         wokaliści.

Tegoroczny Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został objęty honorowym patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starosty Puławskiego, Burmistrza Nałęczowa oraz Wójta Gminy Wąwolnica. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TVP3 Lublin oraz Polskie Radio Lublin.

Wiosenne Konfrontacje Teatralno - Muzyczne tworzą przestrzeń artystyczną dla wspaniałych ludzi, którzy na co dzień nie mają możliwości pokazania swoich umiejętności, pasji, talentów. Scena pozwala im wspaniale zaistnieć, daje możliwość bycia sobą, człowiekiem, artystą, twórcą, a nie tylko niepełnosprawnym. Łamiemy schematy i stereotypy. CZARUJEMY!

 „PRZYSTANEK TALENTOWO” to wspólny mianownik dla małych – wielkich Artystów i społeczności lokalnej, wspólna radość, zabawa, wzruszenia.

            Przegląd ma otwarty charakter – każdy kto ceni piękną sztukę i dobrą zabawę będzie mile widziany! Można zwyczajnie przyjść do Nałęczowskiego Ośrodka Kultury, zasiąść na widowni i przeżyć razem z Artystami Wiosenne Konfrontacje Artystyczne.

Talentowo

 

Powrót
`