Aktualności

Wyniki wyborów kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach kadencja 2023-2026

wybory do rady pożytku publicznego
Data publikacji: 17 maja 2023
W wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 16 maja 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Puławach na zebraniu upoważnionych delegatów liczbę głosów uprawniającą do objęcia mandatu członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach kadencja 2023-2026 uzyskali: Elżbieta Seredyn, Anna Maj, Gosława Kowalczyk, Paweł Romański, Paweł Nocek, Agnieszka Kawka, Michał Kowalczyk. W skład nowej rady weszli również przedstawiciele rady i zarządu powiatu: Małgorzata Górska-Lenartowicz, Renata Szczypa, Ireneusz Rzepkowski i Jan Ziomka. Posiedzenie było także okazją do podziękowania za społeczną pracę członkom rady poprzedniej kadencji, którymi byli: Kamila Salwowska-Duk, Hubert Domański, Renata Szczypa, Artur Kwapiński, Sylwia Skwarek, Jerzy Stępień, Anna Szymańska, Jędrzej Goliszek, Marek Woch, Jan Ziomka, Ireneusz Rzepkowski. Podziękowania i wyrazy uznania w imieniu starosty puławskiego Danuty Smagi przekazał członek zarządu Ireneusz Rzepkowski.
W wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 16 maja 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Puławach na zebraniu upoważnionych delegatów liczbę głosów uprawniającą do objęcia mandatu członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach kadencja 2023-2026 uzyskali: Seredyn Elżbieta, Maj Anna, Kowalczyk Gosława, Romański Paweł, Nocek Paweł, Kawka Agnieszka, Kowalczyk Michał.

Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach kadencja 2023-2026

Powrót
`