Aktualności

Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2022 rok

Raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2022 rok
Data publikacji: 13 czerwca 2023
Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach został zamieszczony raport o stanie Powiatu Puławskiego za 2022 rok. Zgodnie z art. 30a ust. 1 – 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 poz. 1526 z późn.zm.), Zarząd Powiatu co roku do 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Link do uchwały: https://sppulawy.e-biuletyn.pl/index.php?id=1108&p1=szczegoly&p2=253836

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. W myśl art. 30a ustawy o samorządzie powiatowym rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy zabierają głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego do pobrania poniżej.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Puławskiego za 2022 rok odbędzie się podczas  XLIX Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 21 czerwca 2023 r. o godzinie 14.00.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Powiatu Puławskiego powinni swoje zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób, złożyć do 20 czerwca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Puławach.

Do pobrania:

Wzór zgłoszenia: 

 Ikona docx Wzór zgłoszenia udziału w debacie nad raportem.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 14,54 kB ]

Klauzula informacyjna:

 Ikona doc Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby udzielającej poparcia, biorącej udz, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 35,50 kB ]

Wykaz osób popierających:

Ikona docx Wykaz osób popierających zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 27,71 kB ]

 

 

Powrót
`