Aktualności

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej Nr 2521L

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej Nr 2521L
Data publikacji: 01 czerwca 2022
Zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej Nr 2521L" dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

 

 

 

RZĄDOWY FUNDUSZ 

POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

DOFINANSOWANIE 15 000 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 19 640 585,03 zł

 

Zadanie obejmie przebudowę drogi pow.  nr 2522L oraz budowę drogi pow. nr 2521L. Przebudowa polega min. na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, ulepszeniu poboczy kruszywem, budowie nowych oraz regulacji ist. chodników, wykonaniu  peronów przystankowych i zatok, przebudowie ist. zjazdów i skrzyżowań, poprawie odwodnienia,  oznakowaniu poziomym i pionowym. Budowa drogi polega na: wykonaniu nowej konstrukcji jezdni asfaltowej w miejscu drogi gruntowej wraz ze zjazdami i skrzyżowaniem, poboczami ulepszonymi kruszywem i oznakowaniem pionowym.

 

Wykonawca zadania:  Konsorcjum firm:

- PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśniki - Lider Konsorcjum

- PBI WMB Sp. zo.o, ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – Partner Konsorcjum

 

Termin wykonania: 09.2023 r.

 

2522L, 2521L

Powrót
`