Aktualności

I zebranie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach kadencji 2023-2026

I zebranie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach kadencji 2023-2026
Data publikacji: 07 lipca 2023
6 lipca br. w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyło się I zebranie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach kadencji 2023-2026.

Przewodniczącym Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach kadencji 2023-2026 został Paweł Romański, funkcję zastępcy powierzono Agnieszce Kawce, natomiast sekretarzem został Paweł Nocek. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest społecznym organem opiniodawczo-doradczym. W jej skład wchodzi 2 przedstawicieli Rady Powiatu Puławskiego - Renata Szczypa i Małgorzata Górska-Lenartowicz, 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu Puławskiego i 7 reprezentantów obszaru NGO - Elżbieta Seredyn, Anna Maj, Gosława Kowalczyk, Michał Kowalczyk oraz wspomniani wcześniej Paweł Romański, Agnieszka Kawka i Paweł Nocek. Na pierwszym zebraniu oprócz ukonstytuowania się członkowie Rady zaopiniowali projekt Uchwały Rady Powiatu Puławskiego w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

I Zebranie Rady Działalności Pożytku Publicznego w Puławach kadencja 2023-2026

Powrót
`