Aktualności

Rządowe promesy „Polski Ład dla kultury” na zabytki w powiecie puławskim

Przedstawiciele beneficjentów z promesami
Data publikacji: 20 lipca 2023
Ponad 17 mln zł. na realizację 15 projektów trafi do beneficjentów z terenu powiatu puławskiego w ramach pierwszego etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków „Polski Ład dla kultury”. Stosowne promesy na ręce samorządowców i proboszczów wręczył wczoraj (19.07.2023 r.) poseł na Sejm RP prof. Krzysztof Szulowski. W uroczystości uczestniczyła także starosta puławski Danuta Smaga. Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu wsparcie samorządów w poprawie stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do ochrony przed ich degradacją i niszczeniem. Do województwa lubelskiego przydzielono ponad 205 mln zł. Zostanie zrealizowanych 357 zadań. W całej Polsce dofinansowanie przyznano na ponad 4800 projektów. Łączna kwota wsparcia w pierwszym etapie wyniesie ponad 2,5 mld zł.

Powiat Puławski otrzymał łącznie 1 000 000,00 zł na realizację zadania  pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach”.

Miasto Puławy Renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach” - kwota dofinansowania  1 281 639,49 zł., „Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach” - kwota dofinansowania 392 000,00 zł.

Gmina Puławy „Kompleksowa konserwacja i restauracja wnętrza kościoła oraz remont elewacji przyziemnej z osuszeniem i izolacją fundamentów” - kwota dofinansowania  1 000 000,00 zł.

Gmina Janowiec „Renowacja muru ogrodzeniowego razem z bramami przy parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Św. Małgorzaty w Janowcu” - kwota dofinansowania  980 000,00 zł.

Gmina Kurów „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wybranych zabytkach Gminy Kurów” - kwota dofinansowania 1 000 000,00 zł.

Gmina Żyrzyn – „Remont dachu Kościoła Parafialnego w Żyrzynie” - kwota dofinansowania - 686 000,00 zł., „Renowacja elewacji zabytkowego dworku w Kośminie” – kwota dofinansowania - 294 000,00 zł.

Gmina Baranów „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie” - kwota dofinansowania 1 256 360,00 zł.

Gmina Markuszów „Konserwacja elewacji frontowej wraz z elewacją wież kościoła pw. św. Józefa w Markuszowie” - kwota dofinansowania 999 600,00 zł.

Gmina Kazimierz Dolny „Prace konserwatorskie na organach w Kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym” - kwota dofinansowania 3 500 000,00 zł.

Gmina Nałęczów „Rewitalizacja zabytkowej Alei Kasztanowej w Drzewcach w Gminie Nałęczów” - kwota dofinansowania 490 000,00 zł., „Renowacja ołtarza głównego z obrazami „Chrzest Chrystusa w Jordanie'’ oraz „Jezus Miłosierny' w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie” - kwota dofinansowania 480 287,00 zł., „Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej w Czesławicach w Gminie Nałęczów” – kwota dofinansowania 147 000,00 zł.

Gmina Wąwolnica „Rewitalizacja zabytkowych budynków Domu Parafialnego i Organistówki Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnica” - kwota dofinansowania 3 496 981,45 zł.

Wręczenie promes Polski Ład dla kultury

Powrót
`