Aktualności

Udana honorowa zbiórka krwi w Starostwie Powiatowym w Puławach

Udana honorowa zbiórka krwi w Starostwie Powiatowym w Puławach
Data publikacji: 26 lipca 2023
Ponad 8,5 litra krwi od 19 donatorów zebrano na dzisiejszej terenowej akcji w Starostwie Powiatowym w Puławach. Wartym zauważenia jest fakt, że na apel starosty puławskiego Danuty Smagi i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie o honorowej zbiórce krwi odpowiedziało 29 chętnych osób. Serdecznie dziękujemy i składamy wyrazy uznania wszystkim honorowym dawcom krwi.

Honorowa zbiórka krwi w Starostwie Powiatowym w Puławach

Powrót
`