Aktualności

Konkurs "Moje bezpieczne środowisko"

Konkurs "Moje bezpieczne środowisko"
Data publikacji: 31 lipca 2023
Lipiec i sierpień to czas odpoczynku od nauki oraz okres urlopowy. Podczas aktywnego spędzania czasu wolnego warto pamiętać o swoim bezpieczeństwie, a także o ochronie środowiska naturalnego.

 Wartości te przyświecają także Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach, która zachęca młodzież z Puław i powiatu puławskiego do wzięcia udziału w konkursie „Moje bezpieczne środowisko”.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej wraz z Komendą Powiatową PSP w Puławach oraz z wszystkimi komendami miejskimi i powiatowymi woj. lubelskiego, a także z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zapraszają do udziału w konkursie młodzież w wieku 15-19 lat. Jego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pożarowe w środowisku naturalnym i ekologicznym, życie lasu, bezpieczny wypoczynek nad wodą i w górach z uwzględnieniem aspektów ochrony przyrody i środowiska, a także podniesienie świadomości mieszkańców woj. lubelskiego na temat właściwego zachowania oraz właściwych postaw związanych z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska.

W ramach trzech kategorii konkursowych:

I - Bezpieczeństwo pożarowe i ekologiczne; 

II - Życie lasu, w tym niebezpieczne zwierzęta żyjące w lasach polskich;

III - Bezpieczny wypoczynek w górach i nad wodą.

Należy przygotować pracę multimedialną (film, prezentację multimedialną, animację), która ma przedstawiać działalność Państwowej Straży Pożarnej oraz sprawy związane z ochroną środowiska. Prace multimedialne należy przygotować przez dwuosobowe zespoły.

Każda KM/KP PSP woj. lubelskiego wybierze zwycięzców etapu powiatowego (etap I), którzy zostaną zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego. Autorzy najlepszych prac etapu powiatowego otrzymają również nagrody w postaci gadżetów strażackich i innych. Na etapie wojewódzkim (etap II), spośród laureatów I etapu Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie wybierze najlepszą pracę, która zostanie opublikowana na stronach Internetowych oraz portalach społecznościowych Komend Powiatowych/Miejskich PSP woj. lubelskiego. Ponadto, zwycięzcy otrzymają skutery elektryczne, a za dwa kolejne miejsca przewidziano hulajnogi elektryczne oraz tablety.

Prace należy nadsyłać do odpowiednich Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego. O miejscu złożenia pracy decyduje miejsce zamieszkania uczestnika konkursu.

Konkurs rozpoczyna się 5 września 2023 r. i trwa do 28 września 2023 r. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się pod adresem:

https:// www.straz.pulawy.pl/?p=6358

 

Plakat - Moje bezpieczne środowisko

Powrót
`