Aktualności

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Data publikacji: 02 sierpnia 2023
1 sierpnia to szczególny dzień dla Warszawy, dla całej Polski. W godzinę „W” zatrzymujemy się i nasze myśli kierujemy ku Bohaterom, biorącym udział w Powstaniu Warszawskim.

W Puławach oficjalne uroczystości upamiętniające największy zryw wolnościowy w historii II Wojny Światowej tradycyjnie już odbyły się pod tablicą poświęconą pamięci Krystyny Krahelskiej, pracownicy przedwojennego Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, sanitariuszki AK, ofiary Powstania Warszawskiego. Właśnie tam przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, organizacji kombatanckich, placówek oświatowych i instytucji kultury złożyli wieńce, kwiaty oraz zapalili znicze.

Uroczystości na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich zorganizowało Stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości" wspólnie z IUNG - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” działającą przy IUNG-PIB. Również w ich imieniu, dziękujemy za tak liczne przybycie!

79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Powrót
`