Aktualności

"Przebudowa drogi powiatowej 2536L" - podpisanie umowy

"Przebudowa drogi powiatowej 2536L" - podpisanie umowy
Data publikacji: 30 sierpnia 2023
Umowa dot. przebudowy drogi powiatowej 2536L łączącej Kurów z Wąwolnicą podpisana. Zadanie wykona konsorcjum firm - PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika oraz PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

Przebudowa obejmie odcinek liczący 3 440 metrów. Obok nowej nawierzchni asfaltowej, w ramach inwestycji zaplanowaliśmy także m.in. wykonanie nowych zjazdów z nawierzchni bitumicznej, wyrównanie i utwardzenie poboczy, odtworzenie istniejących rowów przydrożnych, uzupełnienie i wymianę zniszczonych przepustów pod zjazdami oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Wartość zadania to niespełna 10,8 mln zł, z czego 10 mln zł stanowi dotacja jaką Powiat Puławski pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie jest realizowane wspólnie z Gminą Wąwolnica oraz Gminą Nałęczów.

Podpisanie umowy DP2536L Kurów-Wąwolnica

Powrót
`