Aktualności

Nominacje dyrektorskie wręczone

Nominacje dyrektorskie wręczone
Data publikacji: 31 sierpnia 2023
Przez kolejne pięć lat Elżbieta Szczygieł kierować będzie Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach. Zmiany nie będzie również w Zespole Kształcenia Zawodowego. Stanowisko dyrektora w tej placówce powierzono ponownie Mirosławowi Pustelnikowi. To efekt przeprowadzonych w maju konkursów.

W wyniku tego postępowania nie udało się wyłonić dyrektorów dwóch placówek oświatowych. Mowa o Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kęble, do którego nie przystąpił żaden kandydat oraz Zespole Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym, gdzie zgłoszony kandydat nie spełnił wymogów formalnych. W związku z tym Zarząd Powiatu Puławskiego skorzystał z prawa powierzenia dyrektorskich obowiązków wybranym osobom.

Pełnienie obowiązków dyrektora SOSW w Kęble na okres od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. powierzono dotychczasowej dyrektor Marioli Bartoszcze.

Zespołem Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym pokieruje natomiast Robert Sadurski. Jego kadencja rozpocznie się 1 września i potrwa 5 lat.

Wręczenia dyrektorskich nominacji dokonali starosta Danuta Smaga, wicestarosta Leszek Gorgol oraz Małgorzata Noskowska, kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach.

Powrót
`