Aktualności

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Data publikacji: 06 września 2023
Uczniowie szkół policealnych oraz studenci z terenu Powiatu Puławskiego pragnący otrzymać pomoc finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w terminie od 11 września do 10 października 2023 r.

O ww. pomoc mogą ubiegać się uczniowie oraz studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do nauki na poziomie wyższym w II półroczu 2023 roku (semestr zimowy).

Wnioski należy składać drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl 

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl oraz www.pcpr.pulawy.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”, a także  w siedzibie PCPR w Puławach, al. Królewska 3 (tel. 81 888 04 92 wew. 14 lub 15).

 

Powrót
`