Aktualności

Doroczne nagrody Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury - nabór wniosków do 15.09.2023 r.

Starosta Puławski - białe litery na czerwonym tle
Data publikacji: 08 września 2023
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/303/2014 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie dorocznych nagród Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury, 15 września br. upływa termin składania wniosków o przyznanie nagród Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Nagrody są przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom. Uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury, inne podmioty zajmujące się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej, samorządy miast i gmin z terenu Powiatu Puławskiego, Starosta Puławski. Wnioski wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych według załączonych formularzy należy składać w kancelarii Starostwa lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Puławach.

Załącznik do UCHWAŁY Nr XLIII/303/2014 - Wniosek o nagrodę Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury (wersja edytowalna - doc)

Ikona doc Wniosek o nagrodę Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [ 41,00 kB ]

Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych - wzór

Ikona docx Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 16,46 kB ]  

Powrót
`