Aktualności

Zapraszamy do Certyfikacji!

Zapraszamy do Certyfikacji!
Data publikacji: 20 września 2023
Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” zaprasza gestorów obiektów noclegowych, zakładów gastronomicznych czy też atrakcji turystycznych z terenu powiatu puławskiego do przystąpienia do Systemu Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów.

Kraina Lessowych Wąwozów to unikalny region, odznaczony tytułem Polskiej Marki Turystycznej, który tworzony jest obecnie przez gminy: Nałęczów, Wojciechów, Wąwolnica, Końskowola, Janowiec, Józefów nad Wisłą, Poniatowa, Miasto Puławy oraz gmina Puławy. System Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów ma za zadanie wypromowanie najlepszych produktów oraz usług na terenie Krainy. Do tej pory proces certyfikacji przeszło ponad 60 obiektów, dzięki czemu ich właściciele przekonali się, że jest to doskonała forma promocji własnych produktów oraz usług turystycznych. 

W ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” przeprowadzana jest kolejna edycja certyfikacji.

O certyfikację można starać się dla: obiektów noclegowych, obiektów turystyki wiejskiej i agroturystyki, lokali gastronomicznych, produktów spożywczych i rzemieślniczych oraz atrakcji turystycznych. Obiekty ubiegające się o tytuł muszą spełnić szereg warunków, które dadzą turyście gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług, a całość weryfikowana jest przez odpowiednio przeszkoloną Komisję Certyfikacyjną. 

Wspomniany powyżej projekt dodatkowo nakierowany jest, w dużym stopniu, na promocję obiektów certyfikowanych. Wśród działań promocyjnych należy wymienić:

  • Prezentacja obiektów certyfikowanych na tablicach, które zostaną usytuowane w Parku Zdrojowym w Nałęczowie,
  • Systematyczna promocja w mediach społecznościowych,
  • Promocja na stronie www.kraina.org.pl,
  • Promocja w wydawnictwach, m.in. w „Mapie Obiektów Certyfikowanych” oraz „Informatorze Turystycznym”,
  • Wykonanie systemu identyfikacji i promocji obiektów certyfikowanych,
  • Przedstawienie gestorów obiektów certyfikowanych w cyklu reportaży „Jestem z Krainy Lessowych Wąwozów”, którego głównym celem jest prezentacja „osobowości turystycznych” na terenie Krainy.

Ponadto obiekty certyfikowane nastawione są na wzajemną promocję, a ulotki oraz foldery dostępne są we wszystkich podmiotach, które uczestniczą w projekcie.

 

 

Powrót
`