Aktualności

Otwarty konkurs ofert oraz nabór członków komisji konkursowej - Turystyka 2024

Otwarty konkurs ofert oraz nabór członków komisji konkursowej - Turystyka 2024
Data publikacji: 14 grudnia 2023
Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Puławskiego o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku w zakresie turystyki oraz nabór na członków Komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2024 na terenie Powiatu Puławskiego w ww. zakresie. Szczegółowe informacje są dostępne w załączonej dokumentacji konkursowej.
Powrót
`