Aktualności

Produkt sieciowy Smaki Krainy Lessowych Wąwozów

Produkt sieciowy Smaki Krainy Lessowych Wąwozów
Data publikacji: 08 grudnia 2023
Kraina Lessowych Wąwozów to unikalny obszar turystyczny, uhonorowany tytułem Polskiej Marki Turystycznej. Znajduje się największe w Europie skupisko lessowych wąwozów. Bogaty krajobraz, cenne walory przyrodnicze oraz niepowtarzalny mikroklimat regionu, stanowi idealne miejsce do wypoczynku oraz zregenerowania sił.

Oprócz wielu atrakcji, zabytków czy szlaków Kraina Lessowych Wąwozów posiada także ogromne predyspozycje do rozwijania turystyki kulinarnej. Na tych obszarach specyfika klimatu oraz zasobność okolicznych gleb pomogły w rozwoju rolnictwa, które zostało ukierunkowane przede wszystkim na uprawę zbóż, dlatego mąka jest podstawowym produktem w kuchni regionu Krainy Lessowych Wąwozów. To właśnie stąd pochodzi szeroka oferta pierogów, klusek, pyz i placków, które stale urozmaicane są przeróżnymi farszami. Łącząc potencjał restauracji, lokalnych producentów, gestorów atrakcji turystycznych, a także Kół Gospodyń Wiejskich - Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”  przygotowała produkt sieciowy pod nazwą „Smaki Krainy Lessowych Wąwozów”.

Celem produktu sieciowego jest wypromowanie wyjątkowych smaków lokalnej i tradycyjnej kuchni tego regionu. Aby udoskonalić produkt sieciowy Smaki Krainy Lessowych Wąwozów, w dniu 28 listopada 2023 r. odbyło się szkolenie w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów”. Podczas spotkania, które odbyło się w Willi Filiks, uczestnicy mieli okazje m.in. zapoznać się z przykładami funkcjonowania oferty turystyki kulinarnej w Polsce. Pomogło to w późniejszych warsztatach, podczas których zostały wypracowane formy współpracy między podmiotami uczestniczącymi w tworzeniu produktu oraz ustaleniu zasad jego funkcjonowania. Reaktywowany „Szlak smaków Krainy Lessowych Wąwozów” będzie interesującym sposobem na zwiedzanie i poznawanie zarówno miejsc, jak i nowych smaków, którymi można się zachwycić od pierwszego spróbowania.

Logo

Zadanie publiczne pn. „Wzmocnienie instytucjonalne i promocyjne Polskiej Marki Turystycznej Krainy Lessowych Wąwozów” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0042/1874/UDOT/DT/BP z dnia 2.06.2023 r.

Powrót
`