Aktualności

Odsłonięcie tablicy poświęconej Mieczysławowi Lutmanowi - Staroście Puławskiemu w latach 1932-1937

Odsłonięcie tablicy poświęconej Mieczysławowi Lutmanowi - Staroście Puławskiemu w latach 1932-1937
Data publikacji: 13 listopada 2023
W dniu Narodowego Święta Niepodległości w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, z inicjatywy starosty Puławskiego Danuty Smagi oraz historyka z Muzeum Czartoryskich w Puławach, radnego Zbigniewa Kiełba, odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą Mieczysławowi Lutmanowi - Staroście Puławskiemu w latach 1932-1937.

W akcie odsłonięcia tablicy i oddania hołdu bohaterowi Ziemi Puławskiej uczestniczyli wspólnie ze starostą Danutą Smagą i wicestarostą Leszkiem Gorgolem byli starostowie Sławomir Kamiński i Marian Żaba oraz były przewodniczący rady powiatu, a obecnie poseł na Sejm RP prof. Krzyszof Szulowski.

Obszerną historię działalności samorządowej w kontekście uwarunkowań międzywojennych oraz zasługi starosty Mieczysława Lutmana zaprezentował zebranym Zbigniew Kiełb, za co serdecznie dziękujemy. Wyrażamy także słowa podziękowania wszystkim obecnym na uroczystości. To ważne, abyśmy nie zapominali o ludziach, którzy swą pracą służyli Polakom i między innymi dzięki którym możemy żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie.

Lutman Mieczysław (10 VIII 1890, Lwów - zm. między 20 a 22 kwietnia 1940, Katyń) – starosta powiatowy w Węgrowie, Puławach i Białej Podlaskiej, urzędnik, dr praw. Syn Józefa i Katarzyny z domu Szpila. Ukończył Wydział Prawa i Umiejętności Politycznych na Uniwersytecie Lwowskim. Od 1 I 1915 do 30 IV 1917 urzędnik kontraktowy w Dyrekcji Kolejowej we Lwowie. Od 1 V do 30 VIII 1918 służył w armii austriackiej, gdzie dosłużył się stopnia sierżanta. Od 1 VII 1919 do 1 VII 1920 urzędnik kontraktowy w Dyrekcji Kolei we Lwowie. Od 12 XI 1920 prowizoryczny urzędnik, a od 3 V III 1922 do 13 V II1926 urzędnik i zastępca starosty w starostwie powiatowym w Chełmie. Od 14 VII 1926 urzędnik I kat. i kierownik starostwa, od 31 V 1928 prowizoryczny starosta, a od 15 VI 1929 do 15 IV 1932 starosta powiatowy w Węgrowie (wg karty przebiegu służby do 3 VI 1932). Od 16 IV 1932 do października 1937 starosta powiatowy w Puławach (wg karty przebiegu służby od 4 VI 1932). Od października 1937 do września 1939 starosta powiatowy w Białej Podlaskiej (objął urzędowanie 28 X 1937). Po wkroczeniu wojsk sowieckich aresztowany i osadzony w obozie w Kozielsku. Zamordowany w Katyniu. Żonaty z Seweryną z domu Csató (Michalewską) (ślub: 1921).

Opis biograficzny Mieczysława Lutmana pochodzi ze Słownika biograficznego starostów Drugiej Rzeczypospolitej - tom 2, autorstwa Janusza Mierzwy, Wydawnictwo LTW.

Odsłonięcie tablicy poświęconej Mieczysławowi Lutmanowi - Staroście Puławskiemu w latach 1932-1937

Powrót
`